پیش از اینکه فروش محصـولات مان را آغاز نمائیم

 به ارائه ی خدمات پس از فروش هم اندیشیده ایم.


در نظر داریم با آغاز فروش محصولات لوکسژن در سراسر کشور و با همراهی گروهی از عاملیت های با تجربه و دارای سابقه درخشان در حوزه ی فروش و خدمات پس ازفروش برای ارائه ی خدماتی با کیفیت بالا به سمت شما قدم بر داریم.

استانهای در الویت اول جذب نمایندگیاستانهای در الویت دوم جذب نمایندگی


استانهای در الویت سوم جذب نمایندگی