شرایط عمومی جهت ایجاد عاملیت مجاز فروش و خدمات پس از فروش 

- ارائه حداقل 200متر مربع فضا جهت نمایشگاه درشهر تهران و بالای 250 متر مربع در سایر شهرستانها 

 ( با توجه به محدودیت های فضایی، بر نمایشگاه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد لذا جزء اولویت ها قرار می گیرد.)

- ارائه حداقل 300مترمربع فضای تعمیراتی در تهران و حداقل 800 مترمربع فضای تعمیراتی در شهرستانها با رعایت و حفظ حریم بالای 5 متر ارتفاع و همچنین اختصاص دادن فضای اداری، انبار،پذیرش، انتظار مشتریان، مالی، استراحت پرسنل و سایر موارد که خود می تواند حداقل 200تا 250 مترمربع به حد نصابهای ذکر شده اضافه نماید.  

مدارك مورد نياز

•نامه درخواست همکاری بصورت کتبی

•تکمیل شده فرمهای صفحات 5 الی 10 بطور کامل

•جواز کسب نمایشگاه و تعمیرگاه جهت رویت (در مرحله ی تکمیل فرم ها ارسال کپی کفایت می کند)

•ارائه سند مالکیت ملک معرفی شده و یا اجاره نامه محضری  (در مرحله ی تکمیل فرم ها ارسال کپی کفایت می کند)

•ارائه اساسنامه شركت،روزنامه ی رسمی به همراه آخرین تغییرات (براي متقاضی با شخصيت حقوقي)

•كپي شناسنامه و كارت ملي متقاضی ( در صورتی که متقاضی شخصیت حقوقی باشد ارائه  مدارک هویتی مدیر عامل ضرورت دارد) 

•نقشه و پلان ملك موردنظر 

•ارائه تصاویر کامل ازملک مورد نظر

•ارسال نقشه هوایی موقعیت جغرافیایی ملک توسط نقشه ی گوگل

•ارائه وثیقه ای ملکی وبانکی جزء تضامین ضروری و مورد نیاز می باشد که پس از ارسال درخواست و بازدید از ملک و همچنین تائید فرد یا شرکت متقاضی درخواست عاملیت، به ایشان اعلام می گردد.
• ارائه چک ضمانت و سفته نیز به همراه تضامین فوق الذکر ضروریست که پس از تائید درخواست فرد یا شرکت متقاضی بنا بر اعتبارسنجی مبتنی بر شرایط مالکیت ملکی و گردش مالی مشخص به وی اعلام می گردد.

• اولویت پاسخ به درخواست های متقاضیان بر اساس سابقه و تجربه ی همکاری با سایر شرکت های خودرویی در حوزه فروش وخدمات پس از فروش می باشد، لذا از پذیرش و تائید درخواست های بدون شرایط ذکر شده حتی حسب دارا بودن امکانات ملکی، توان مالی و حسن شهرت و ... معذور خواهیم بود.

•طبق دستورالعمل های سازمانهای نظارتی و حمایتی بر روند کیفیت عملکرد شرکت ها و همچنین حفظ حقوق مشتریان ، شرط ارائه خدمات پس از فروش بویژه در شهرستانهای با مسافت دور و یانزدیک با شرط خروج از حریم شهر تهران ضرورت دارد، لذا به درخواست های بدون ارائه فضای خدمات پس از فروش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

•در هر مرحله از تائید و آغاز فعالیت همکاری با عاملیت های محترم و یا لغو احتمالی در ادامه ی همکاری، تصمیمات نهائی توسط کارگروه اعطاء و لغو عاملیت ها متشکل از مدیران ارشد شرکت آرمان موتور کویر و روسای مرتبط با فرآیند، موجب تائید و شروع فعالیت ویا لغو و عدم همکاری خواهد بود.

در این قسمت می توانید فایل درخواست عاملیت را دریافت نمایید.
مراحل تکمیل فرم درخواست عاملیت 17
استان محل درخواست عاملیت
نوع خدمات مورد استفاده
مرحله بعد
مرحله بعد مرحله قبل
سوابق فعالیت های همکاری با سایر شرکت ها

در صورتی که در حال حاضر با هر یک از شرکت های تولیدکننده یا واردکننده ی خودرو در حال همکاری هستید اعلام نمائید.

مرحله بعد مرحله قبل
مشخصات ملک مورد نظر جهت درخواست عاملیت مجاز
موقعیت جغرافیایی شهری:
موقعیت منطقه قرارگیری:
نوع کاربری ملک:
وضعیت اسنادی:
نوع جواز فعالیت:
وضعیت جواز کسب:
مرحله بعد مرحله قبل
وضعیت نیروی انسانی شاغل در مجموعه محل فعالیت
شرایط توسعه ی کسب و کار و سرمایه گذاری
آیا شرایط توسعه ی عاملیت را در بخشی متفاوت دارید؟
آیا در حال توسعه ی فضای محل عاملیت خود هستید؟
آیا تمایل به سرمایه گذاری در بخش توسعه هستید؟
شرایط کسب و کار منطقه ی محل فعالیت
آیا در منطقه ی فعالیت شما ظرفیت فروش وجود دارد؟
آیا در منطقه ی فعالیت شما ظرفیت خدمات پس از فروش وجود دارد؟
مرحله بعد مرحله قبل
امکانات/تجهیزات نمایشگاهی و تعمیرگاهی
امکانات و تجهیزات تعمیرگاهی موجود:
مرحله بعد مرحله قبل

شما میتوانید در این صفحه و در صورت لزوم توضیحاتی تکمیلی تر از آنچه که در صفحات قبل ذکر شده است را بیان نمایید.

در این قسمت می توانید تصویر اسکن شده ی مدارک و یا فرم تکمیل شده ی دستی را ارسال نمائید. (پسوند تصویر)


مرحله قبل